Close
Tavs ceļojums sākas šeit
Ceļojumi Ceļojumi Aviobiļetes Aviobiļetes Čarteri Čarteri Viesnīcas Viesnīcas Autonoma Autonoma Apdrošināšana Apdrošināšana

Meklēt viesnīcas

Reģistrēšanās datums

calendar

Izrakstīšanās datums

calendar


Noteikumi par tūrisma portāla www.etravel.lv lietošanu

Zemāk rakstītais ir līguma nosacījums starp Jums (turpmāk tekstā “Klients”) un tūrisma portālu “www.etravel.lv” (turpmāk tekstā “etravel”) par tūrisma pakalpojumu iegādi/rezervēšanu, lietojot tiešsaistes portālu www.etravel. Ja Jūs nepiekrītat šiem nosacījumiem, Jūs nevarat iegādāties mūsu pakalpojumus un veikt rezervācijas, tāpēc lūdzu apskatiet šos nosacījumus pirms pirkuma/rezervācijas izdarīšanas:

1.Ievads
1.1. etravel darbojas kā Tūrisma pakalpojumu sniedzēju aģents un šie noteikumi paredz kārtību kā Klients lieto etravel tiešsaistes portālu.
1.2. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas rezervē tūrisma pakalpojumu sev vai trešajai personai.
1.3. Tūrisma pakalpojumi ir pakalpojumi, kas saistīti ar ceļošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu.
1.4. etravel tiešsaistes portālā pieejamie tūrisma pakalpojumi ir: ceļojumi, aviobiļetes, viesnīcu un hosteļu rezervācijas, autonoma un apdrošināšana, ko izveidojuši Tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
1.5. Ja Klients ir veicis rezervāciju etravel tiešsaistes portālā un apmaksājis vai saņēmis apstiprinājumu no Tūrisma pakalpojuma sniedzēja, tad līgumsaistības pastāvēs starp Klientu un Tūrisma pakalpojumu sniedzēju.
1.6. etravel neuzņemas atbildību par Tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem pakalpojumiem un nesniedz garantijas par piedāvāto tūrisma pakalpojumu kvalitāti.

2. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un nosacījumi
2.1. etravel piedāvātos tūrisma pakalpojumus nodrošina sekojoši Tūrisma pakalpojumu sniedzēji:
2.1.1. Ansbergs Travel, Averoja, Bultatur, Fenikss, IMPRO, Jēkaba aģentūra, Novatours, Ozolciems, Panorama Tours, Relaks Tūre, Viesturdārzs – ceļojumus
2.1.2. Booking.com un Hostelworld.com - viesnīcu un hosteļu rezervācijas
2.1.3. BTA un Seesam – apdrošināšanu
2.1.4. CarTrawler – autonomu
2.1.5. Galileo – aviobiļetes
2.2. Visas augstāk minētās kompānijas, tai skaitā aviokompānijas (turpmāk tekstā "Tūrisma pakalpojumu sniedzējs”).
2.3. Papildus etravel noteikumiem, Klientam saistoši ir arī katra Tūrisma Pakalpojumu sniedzēja noteikumi un nosacījumi. Pirms tūrisma pakalpojumu pirkšanas/ rezervēšanas etravel tiešsaistes portālā, Klients piekrīt Tūrisma pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un nosacījumiem.
2.3.1. Izmantojot etravel tiešsaistes lapu, lai pirktu/rezervētu tūrisma pakalpojumu, katram tūrisma pakalpojumam būs pieejama detalizēta informācija par pakalpojumu, rezervācijas atcelšanu, apmaksas veikšanu, izmaiņām veiktajās rezervācijās, saistību nepildīšanu, atbildību un kompensācijām.

3. Apmaksa
3.1. Klienta pienākums ir samaksāt par norezervēto tūrisma pakalpojumu saskaņā ar tūrisma pakalpojuma piedāvājumā norādīto maksāšanas kārtību. Apmaksas veidus nosaka Tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu.
3.2. Klients var saņemt ceļojuma dokumentus, biļetes, vaučerus un apstiprinājumus pēc pilnas apmaksas veikšanas norādītajā laikā etravel norādītajā kontā.
3.3. Ja Klients nav veicis pilnu apmaksu līdz norādītajam datumam, ņemot vērā etravel darba laikus, tad rezervācija tiks anulēta, ieturot soda naudu saskaņā ar Tūrisma pakalpojuma sniedzēja noteikumiem.

4. Rezervācijas mainīšana vai atcelšana
4.1. Rezervāciju maiņa vai atcelšana ir atkarīga no konkrētā Tūrisma pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kurus Klients akceptē veicot rezervāciju.
4.2. Dažu rezervāciju maiņa vai atcelšana nav iespējama.
4.3. Gadījumos, kad rezervāciju maiņa vai atcelšana ir iespējama saskaņā ar Tūrisma pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, Klients iesniedz rakstisku pieprasījumu Tūrisma pakalpojuma sniedzējam, lai vienotos par jaunajiem nosacījumiem vai par naudas atgriešanu.
4.4. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi maksājumu.
4.5. etravel par izmaiņu veikšanu iekasē pakalpojuma maksu 10 LVL apmērā vienai personai, lai segtu administratīvos izdevumus. Šajos izdevumos neietilpst maksa, ko par izmaiņām noteicis Tūrisma pakalpojumu sniedzējs.

5. Piegāde
5.1. e-biļetes, vaučeri un elektroniskie tūrisma produktu apstiprinājumi tiek nosūtīti uz Klienta norādīto e-pasta adresi, etravel neuzņemas atbildību par e-biļetes, vaučera un elektroniskā tūrisma produkta apstiprinājuma zaudējumu, ja nav uzrādīta precīza e-pasta adrese.
5.2. Klients uzņemas atbildību par etravel portālā sniegtās informācijas par sevi un citām personām, kuru vārdā veic rezervācija, precizitāti un pareizību.
5.3. Elektroniskā jeb e-biļete pasažierim dod iespēju ceļot bez papīra biļetes, reģistrējoties lidojumam jāuzrāda tikai ceļošanai derīga pase.
5.4. Pērkot biļeti etravel tūrisma portālā , biļetes iegādes apstiprinājuma e-pasta vēstulē ir biļetes rezervācijas numurs, kas parādās arī aviokompānijas sistēmas datos.

6. Pases un vīzas
6.1. Dodoties ceļojumā pasei jābūt derīgai ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas. Papildus informācija LR Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv..
6.2. Pasē norādītajam vārdam jāsakrīt ar ceļojuma dokumentos ierakstīto vārdu, jo pretējā gadījumā ceļojuma dokumenti nav derīgi.
6.3. Bērns var šķērsot robežu vecāku pavadībā, pilnvarotās personas pavadībā vai viens pats. Ja bērns ceļo kopā ar vecākiem un dati par bērnu ierakstīti vecāku pasēs, tad nepieciešama ceļošanai derīga pase. Ja bērna dati vecāku pasē nav ierakstīti, tad līdzi jāņem arī bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija. Papildus informāciju par nosacījumiem izbraucot uz ārzemēm, Jūs varat iegūt VRS interneta mājas lapā http://www.rs.gov.lv.
6.4. Ja valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību, tad ieceļošanai valstī nepieciešama vīza. Lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem, savlaicīgi sazinieties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību. Par bezvīzu ieceļošanas kārtību variet lasīt LR Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv.

7. Ceļojuma apdrošināšana un vakcinācija
7.1. Klients apņemas patstāvīgi apdrošināt sevi un savus līdzbraucējus visam ceļojuma periodam. Klients uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, ja nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanu.
7.2. Klients ir atbildīgs par savu veselību un drošību ceļojuma laikā un profilakses pasākumiem pirms ceļojuma. Papildus informācija par ceļotāju veselību un profilakses pasākumiem Vakcinācijas dienesta interneta mājas lapā www.vd.lv.

8. etravel noteikumi un nosacījumi
8.1.etravel portāls veidots ar mērķi piedāvāt Klientiem pašiem rezervēt tūrisma pakalpojumus izmantojot Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzes un rezervēšanas sistēmas.
8.2. etravel patur tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji mainīt informāciju portālā vai lietošanas nosacījumus. Grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tiklīdz tie ir pieejami tiešsaistes režīmā, un portāla Klientiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.etravel.lv portāla lietošanas noteikumus.
8.3. Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras, sauszemes un dzelzceļa ceļojumiem, etravel atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju nosacījumi.
8.4. etravel portāla Klienti uzrāda un garantē, ka viņi ir vismaz 18 gadus veci un, ka visa viņu iesniegtā informācija ir patiesa un precīza. Ja Klienti darbojas kā pārstāvji, tāpat viņi uzrāda un garantē, ka viņi ir pilnvaroti pārstāvēt kādu uzņēmumu vai personu attiecībā pret noteikumiem un nosacījumiem, kas saistās ar šī portāla lietošanu, un ka pārstāvētais uzņēmums vai persona ir informēta par šādu rīcību.
8.5.etravel portāla veidotāji neuzņemas nekādu tiešo, netiešo atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies lietojot portālu vai kādu no tūrisma pakalpojumiem, kas rezervēti/apmaksāti caur etravel.
8.6. etravel portāla veidotāji ir pielikuši pūles, lai nodrošinātu portālā publicētās informācijas korektumu, lai gan iespējams, ka tā varētu būt nepilnīga, ar kļūdām vai novecojusi.
8.7. etravel nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klientam sakarā ar sakaru sistēmu tehniskiem bojājumiem, darbības traucējumiem, ja minētie bojājumi nav radušies etravel vainas dēļ.

9. Nepārvaramas varas apstākļi
9.1.Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkādi pilsoniskie nemieri, dumpji, karš, streiks, ugunsgrēki, dabas stihijas vai citi līdzīgi apstākļi, kas atrodas ārpus etravel pamatotas kontroles, bet nepārvarami ietekmē portāla vai Tūrisma pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanu.
9.2. etravel neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē.

10. Datu aizsardzība
10.1. etravel ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un ir pieņēmis attiecīgos drošības pasākumus, lai aizsargātu personīgos datus pret to nepareizu izmantošanu, neautorizētu piekļūšanu un nelikumīgu izmantošanu.
10.2. etravel ir tiesīga izmantot Klienta iesniegtos personas datus tādā mērā, lai nodrošinātu Klienta rezervētos tūrisma pakalpojumus.

11. Jautājumi un sūdzības
11.1. Ja klients ir apmaksājis pilnu pakalpojuma maksu, bet nav saņēmis apstiprinājumus, vaučerus, e-biļetes vai citus ceļojuma dokumentus, tad klientam jāinformē etravel savlaicīgi, pirms došanās ceļojumā, zvanot uz etravel palīdzības tālruni +371 67365320 vai sūtot e-pastu avio@etravel.lv vai info@etravel.lv.
11.2. Visas nepilnības un sūdzības tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā , nekavējoties rakstiski vai kādā citā pieņemamā veidā ziņot attiecīgā Tūrisma pakalpojuma sniedzējam, lai iespēju robežās trūkumus novērstu uz vietas.
11.3. Ja tas nav iespējams, tad pretenzijas par konstatētajiem pakalpojuma trūkumiem piesakāmas Tūrisma pakalpojuma sniedzējam vai etravel iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc neatbilstošā pakalpojuma saņemšanas.

12. Autortiesības un zīmoli
12.1. Domens un nosaukums etravel un etravel.lv preču zīme, logotips, saukļi un informācija ir SIA “CB Express Travel” īpašums un to izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir nelikumīga.

Ceļojumi

Izbraukšanas datums no
Atgriešanās datums līdz
Valsts
Ceļojuma veids
Tūroperators
Cena no / lidz (Ls)

Skype

 

Ceļojumu konsultants
Agris Nipers
My status